Szkolenie Oceny oddziaływania na środowisko


szkolenie - ocena oddziaływania na środowiskoOcena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym 

wraz z najnowszymi zmianami przepisów
obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.

 

szarabelka
WPROWADZENIE
szarabelka

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane regulacje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Zmiany są następstwem przyjętej jeszcze w 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1936).

szarabelka
DO KOGO ADRESOWANE JEST SZKOLENIEszarabelka

Jeśli zastanawiasz się nad tym czy szkolenie jest dla Ciebie, to odpowiedź jest prosta: TAK!
Jeżeli masz jednak wątpliwości – zerknij na nasz program, żeby je rozwiać.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy szczególnie urzędników wydających decyzje środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w tym także pracowników nowych organów odpowiadających za opiniowanie  w przypadku przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacja – tj. organów właściwych do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska), ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawców raportów, inwestorów czy pracowników instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, ale także studentów i wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie jest niezbędne dla tych, którzy chcą znać aktualne regulacje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko!

szarabelka
CEL SZKOLENIAszarabelka

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r.

W trakcie szkolenia omówione zostaną również aspekty praktyczne związane z ww. procedurami, zagadnienia związane z klimatem oraz bioróżnorodnością w ocenach oddziaływania na środowisko oraz zasady oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000.

Zagadnienia prezentowane na szkoleniu uwzględniają Dyrektywę 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca Dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko transponowaną poprzez przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1936), inne nowe zmiany przepisów ooś, jak również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w ooś oraz wytyczne.

szarabelka
KOSZTY
szarabelka

Cena obejmuje:

  • wykłady i ćwiczenia
  • materiały szkoleniowe w wersji wydrukowanej i elektronicznej
  • zestaw stosownych aktów prawnych w wersji elektronicznej
  • serwis kawowy i obiad
  • certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGA: Po szkolenia każdy uczestnik otrzymuje prawo do 2 godzin konsultacji z ekspertem.

szarabelka
UWAGI
szarabelka

Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia zamkniętego.

Korzyści:

  • dogodny termin i miejsce
  • indywidualny program
  • możliwość negocjacji ceny

szarabelka
PYTANIA I ZAPISY
szarabelka

Biuro Zielone Szkolenia
+48 793 446 913
biuro@zieloneszkolenia.pl

szarabelka
PROGRAM SZKOLENIA
szarabelka

Zobacz: