Szkolenie GIS


szkolenie gis

Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w ochronie środowiska
– warsztaty praktyczne

szarabelka
WPROWADZENIEszarabelka

Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) to narzędzie o ogromnych możliwościach analitycznych w zakresie danych geograficznych. Jego umiejętne wykorzystanie znacząco przyspiesza i optymalizuje pracę specjalistów ds. ochrony środowiska. W szczególności przydatne jest w postępowaniach o wydawanie decyzji administracyjnych.

Wyposażenie pracowników w wiedzę dotyczącą korzystania z  bezpłatnego narzędzia jakim jest GIS, zaowocuje wzrostem obiektywności podejmowanych decyzji, przy znacząco krótszym nakładzie czasowym.

szarabelka
DO KOGO ADRESOWANE JEST SZKOLENIE
szarabelka

Jeśli zastanawiasz się nad tym czy szkolenie jest dla Ciebie, to odpowiedź jest prosta: TAK!
Jeżeli masz jednak wątpliwości – zerknij na nasz program, żeby je rozwiać.

Szkolenie adresowane jest do wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej dotykających w swojej działalności problematyki analiz przestrzennych (lokalizacja obiektu, analiza odległości od innych obiektów, obliczanie powierzchni skomplikowanych obiektów, typowanie optymalnych lokalizacji względem nadanych parametrów itd.).

szarabelka
CEL SZKOLENIAszarabelka

Szkolenie kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty pracy w oprogramowaniu GIS typu open source (bezpłatnym). Uczestnicy zostaną zapoznani z aspektami prawa autorskiego dotyczącymi korzystania z darmowych źródeł informacji przestrzennej. W trakcie zajęć, podczas omawiania poszczególnych tematów, słuchacze zostaną zapoznani ze standardami, procedurami i przepisami GIS obowiązującymi na rynku krajowym i europejskim.

szarabelka
KOSZTY
szarabelka

Cena obejmuje:

  • dwa dni szkolenia
  • wykłady i ćwiczenia
  • materiały szkoleniowe w wersji wydrukowanej i elektronicznej
  • zestaw stosownych aktów prawnych w wersji elektronicznej
  • serwis kawowy i obiad
  • certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGA: Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje prawo do 2 godzin konsultacji z ekspertem.

szarabelka
UWAGI
szarabelka

Oferujemy również możliwość organizacji szkolenia zamkniętego.

Korzyści:

  • dogodny termin i miejsce
  • indywidualny program
  • możliwość negocjacji ceny

szarabelka
PYTANIA I ZAPISY
szarabelka

Biuro Zielone Szkolenia
+48 793 446 913
biuro@zieloneszkolenia.pl

szarabelka
PROGRAM SZKOLENIA
szarabelka

Zobacz: