Szkolenia


Nasza oferta obejmuje szkolenia z zakresu ochrony środowiska. Poruszamy bardzo szeroką tematykę: od gospodarowania odpadami, odpadami opakowaniowymi i opakowaniami poprzez zagadnienia związane z opłatami środowiskowymi za korzystanie ze środowiska, audytami zewnętrznymi EMAS i sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska, aż do zagadnień obejmujących najnowsze zmiany w przepisach.

Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek gospodarujących odpadami

WIĘCEJ

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – aktualne wymagania oraz najnowsze zmiany w przepisach

WIĘCEJ

Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w ochronie środowiska
- warsztaty praktyczne

WIĘCEJ

Zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Czy można usuwać drzewa bez zezwoleń?

WIĘCEJ

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym wraz z najnowszymi zmianami przepisów obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.

WIĘCEJ

Obszary Natura 2000

Kompendium wiedzy o europejskiej sieci obszarów ochrony przyrody

WIĘCEJ