Program OOŚ


Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

wraz z najnowszymi zmianami przepisów obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.

15 lutego 2017 r. – Warszawa
21 kwietnia 2017 r. – Warszawa

Wprowadzenie

 1. System ocen oddziaływania na środowisko w UE – podstawy prawne
 2. System ocen oddziaływania na środowisko w Polsce – podstawy prawne
 3. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (między innymi Ustawa z dnia 9 października 2015 r. O zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw)
 4. Klimat i bioróżnorodność w ocenach oddziaływania na środowisko – zarys
 5. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:
 • Podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające ooś
 • Postępowania, w ramach których przeprowadza się ooś
 • Organy przeprowadzające ooś
 • Screening
 • Zakres raportu, scoping
 • Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Opiniowanie przez właściwe organy
 • Udział społeczeństwa
 • Zakres decyzji z ooś i bez ooś
 1. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 2. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary natura 2000


ZOBACZ TAKŻE: Harmonogram godzinowy