Program Natura 2000


Obszary Natura 2000

Kompendium wiedzy o europejskiej sieci obszarów ochrony przyrody

22.02.2017 r. – Warszawa
26.04.2017 r. – Warszawa

Wprowadzenie

Geneza, historia i aktualny stan sieci Natura 2000 w Polsce

Porównanie sieci Natura 2000 z innymi formami ochrony przyrody w Polsce

Przepisy sankcjonujące działalność sieci Natura 2000 w Polsce

Ograniczenia wynikające z obecności obszarów Natura 2000

Dokumentacja dotycząca sieci obszarów Natura 2000 (inwentaryzacje przyrodnicze, Standardowy Formularz Danych)

Zarządzanie obszarami Natura 2000 i społeczna rola w tym procesie (Plany Zadań Ochronnych i Plany Ochrony)

Przyszłość obszarów Natura 2000 w Polsce i Wspólnocie Europejskiej

 

 


ZOBACZ TAKŻE: Harmonogram godzinowy

Obszary Natura 2000