Koniec ze sprawozdaniami za opłaty środowiskowe dla małych firm


Kwota zwolnienia z obowiązku składania sprawozdańKwota zwolnienia z obowiązku składania sprawozdań

1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające ważne zmiany w systemie opłat za korzystanie ze środowiska. Przyjęta 16 grudnia 2016 roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców znosi obowiązek składania sprawozdań do urzędu marszałkowskiego, jeśli należna opłata nie przekracza 100 zł dla każdego z rodzajów korzystania ze środowiska. Dotychczasowe zwolnienie przewidywało jedynie, brak obowiązku uiszczania opłaty, jeśli jej roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Nie było jednak zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego. Nowe regulacje utrzymują kwotę zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty, wprowadzając kwotę poniżej, której nie jest wymagane sporządzanie i przedkładanie marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane dotyczące korzystania ze środowiska. Zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań z opłat środowiskowych może dotyczyć blisko 100 tys. podmiotów, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

To aż 40% sprawozdań za korzystanie ze środowiska!

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy zmiana ma charakter racjonalizatorski i uchyla uciążliwe i zbędne obciążenie administracyjne. Podkreślano, również że gromadzone przez urzędy marszałkowskie dane o zakresie korzystania ze środowiska nie są później do niczego wykorzystywane. Jedyną potrzebą ich przetworzenia jest stwierdzenie, czy podmiot jest zobowiązany do wniesienia opłaty i czy wyliczył ją prawidłowo. Z danych zebranych z urzędów marszałkowskich na etapie prac legislacyjnych wynika, że ok. 40% sprawozdań za korzystanie ze środowiska dotyczy opłat poniżej 100 zł, z czego w ponad 90% przypadków, opłata poniżej 100 zł jest związana z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza.

Sprawozdawczość środowiskowa nadal w systemie rocznym

Dodatkowo ujednolicona została sprawozdawczość o opłatach za korzystanie ze środowiska po 1 stycznia 2019 r. – opłaty i sprawozdania pozostaną tak jak dotychczas w systemie rozliczeń rocznych. Utrzymana zostanie również kwota zwolnienia z obowiązku składania sprawozdań 100 zł.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła również szereg innych zapisów redukujących obciążenia administracyjne dla firm. Łącznie zmieniono 20 ustaw w tym m.in. Kodeks spółek handlowych, Prawo budowlane oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Źródło: sejm.gov.pl