Szkolenia


Szkolenie GIS

Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w ochronie środowiska – warsztaty praktyczne WPROWADZENIE Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) to narzędzie o ogromnych możliwościach analitycznych […]


Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 Kompendium wiedzy o europejskiej sieci obszarów ochrony przyrody WPROWADZENIE Wyznaczenie i utrzymywanie sieci obszarów Natura 2000 to […]


Szkolenie Audyty EMAS

Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek gospodarujących odpadami WPROWADZENIE System ekozarządzania i audytu (EMAS) zyskuje coraz większe znaczenie w branży […]


Szkolenie Opakowania

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – aktualne wymagania oraz najnowsze zmiany w przepisach WPROWADZENIE Przepisy z zakresu gospodarki opakowaniami i […]


Szkolenie Gospodarka Odpadami

Gospodarka odpadami w firmie 2017 r. Praktyczne warsztaty prowadzenia dokumentacji Warszawa – 3 marca 2016 r. WPROWADZENIE Gospodarka odpadami to […]


Szkolenie Sprawozdawczość

Sprawozdawczość ochrony środowiska za 2016 r. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE oraz opłaty produktowej […]


Szkolenie Kompedium

Ochrona środowiska w firmie 2017 r. Kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska Warszawa – 24 lutego 2017 r. WPROWADZENIE […]