Program


Program OOŚ

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym wraz z najnowszymi zmianami przepisów obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. 15 lutego 2017 r. […]


Program Natura 2000

Obszary Natura 2000 Kompendium wiedzy o europejskiej sieci obszarów ochrony przyrody 22.02.2017 r. – Warszawa 26.04.2017 r. – Warszawa Wprowadzenie […]


Program_drzewa

Zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. Czy można usuwać drzewa bez zezwoleń? Warszawa […]


Program

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – aktualne wymagania oraz najnowsze zmiany w przepisach Warszawa – 17 lutego 2017 r. Warszawa […]


Program Audyty

Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek gospodarujących odpadami Warszawa – 16 lutego 2017 r. Warszawa – 16 marca 2017 r. Wprowadzenie […]


PROGRAM Gospodarka Odpadami

Gospodarka odpadami w firmie 2017 r. Praktyczne warsztaty prowadzenia dokumentacji Warszawa – 3 marca 2016 r. Wprowadzenie Podstawy prawne systemu […]


PROGRAM Sprawozdawczość

Sprawozdawczość ochrony środowiska 2017 r. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE oraz opłaty produktowej za […]


PROGRAM Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w firmie 2017 r. Kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska Warszawa – 20 stycznia 2017 r. Warszawa […]


HARMONOGRAM GODZINOWY

Pierwszy dzień szkolenia 9.15 – 9:30 | Rejestracja uczestników 9.30 – 9:45 | ROZPOCZĘCIE 9:45 – 11:00 | SESJA WPROWADZAJĄCA 11:00 – […]